Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נידוף עשן על ידי קולט אדים

ברצוני למקד את השאלה שעולה לנו כיצרנים ומעצבים של קולטי אדים כמעט בכל שיחה של לקוח חדש.
והשאלה היא ; ״מה הצורה הנכונה לנידוף של העשן והריח ע״י הקולט אדים״?

ע״י נידוף מחוץ לבית של העשן והריח או שימוש בפילטר פחם שממחזר את האוויר חזרה לתוך הבית.

אז עקרונית שתי שיטות האלה הן אופציונליות בכל קולט. המנגנון של הקולט הוא זהה וההבדל הוא בתוספת של הפילטר פחם במקרה שאין יציאה מחוץ לבית.
מבחינתינו כמעצבים ויצרנים של קולטי אדים מזה עשרות שנים ישנה רק אופציה אחת והיא לנדף את העשן והריח מחוץ לבית. ההתפשרות מבחינתינו היא מיקום המנוע בתוך הקולט או מחוץ לבית , שזאת האופציה הטובה ביותר.
לשימוש בפילטר פחם יש רק חסרונות לעומת הנידוף החיצוני.
הראשון ; יש צורך להחליף את הפילטר פחם באופן שכיח כל מספר חודשים בכדי שיהיה אפקטיבי ברמה מסויימת שזאת הוצאה קבועה שנתית גדולה.
השני ; פילטר הפחם חוסם את מעבר האוויר למנוע מה שמגביר את הרעש   ומקטין את עוצמת היניקה.
השלישי ; רוב האנשים להם יש קולט עם פילטר פחם לא יחליפו את הפילטר באופן הדרוש ואז נוצר מצב שבאוויר הממוחזר לחלל הבית יפלטו חלקי פחם וריח ישנים שיתפרקו מהפילטר ומשם יגיעו למערכת המיזוג בבית ע״י האוויר החוזר … לא מומלץ בכלל…
לסיכום מבחינתינו כיצרנים ומעצבים של קולטי אדים יש רק אופציה אחת והיא נידוף חיצוני שנותן את התמורה המושלמת לביצוע של קולט האדים.
נפגש בפוסט הבא דורון אונטר יצרן ומעצב קולטי אדים 

    קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני